Gratis overstapservice

ComplexWonen VvE beheer heeft recent een gratis overstapservice ontwikkeld om de overgang van het beheer voor u zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij nemen een aantal tijdrovende maar noodzakelijke handelingen uit handen nemen om de overgang correct te laten verlopen. Noodzakelijk in dit proces is dat er een stemming moet plaatsvinden onder de leden van de vereniging van eigenaren betreffende het beëindigen van het beheerscontract met de huidige beheerder, het besluit hiertoe dient met een meerderheid van stemmen te worden genomen.

Vereisten voor een correcte opzegging

Wanneer u wilt overstappen van uw huidige beheerder naar ComplexWonen VvE beheer dan moet dit reeds kenbaar gemaakt zijn in een door u belegde vergadering met de andere leden van uw VvE. Als u zich bezwaard voelt ten opzichte van de huidige beheerder / administrateur mag u als eigenaar zelf een vergadering beleggen. Het is niet noodzakelijk dat de beheerder / administrateur hierbij aanwezig is.

Belangrijk is wel dat er notulen van de vergadering worden gemaakt, dat er gestemd wordt over de te nemen aanpassing en dat de stemming wordt vastgelegd. Uiteraard dient u voldoende stemmen te hebben om dit rechtsgeldig te laten zijn. Als aan de gestelde voorwaarden is voldaan (meerderheid van de VvE stemt voor), kan het contract met uw huidige beheerder / administrateur worden beëindigd.

Vervolgens dient uw beslissing middels een aangetekend schrijven aan de huidige beheerder kenbaar te worden gemaakt. Er dient rekening gehouden te worden met een uitlooptermijn. Deze is vastgelegd in de beheersovereenkomst en kan 1 á 2 maand(en) zijn (bij uitzondering komt het voor dat deze termijn langer is).

Wat kunnen wij voor u betekenen

  • Wij onderzoeken de opzegtermijn van uw huidige beheerder
  • Wij zorgen er voor dat de beheerovereenkomst, namens de VvE, schriftelijk opgezegd wordt
  • Wij nemen contact op met de huidige beheerder om afspraken te maken m.b.t. de overdracht van de administratie
  • Indien gewenst nemen wij de werkzaamheden die gepaard gaan met het uitschrijven van de ledenvergadering op ons
  • Wanneer de VvE besloten heeft over te stappen en de juiste werkwijze gehanteerd is, starten wij direct het beheer op voor een naadloze overgang

 

Wilt u weten over onze overstapservice? Neem dan contact met ons op via 0592 – 860742 of stuur een mail naar info@complexwonen.nl.