Disclaimer

Algemeen

ComplexWonen verleent u hierbij toegang tot complexwonen.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ComplexWonen en derden zijn aangeleverd. ComplexWonen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ComplexWonen.

Beperkte aansprakelijkheid

De inhoud van de website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. ComplexWonen doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ComplexWonen en haar gebruikers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ComplexWonen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Tot slot

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Versie: juni 2018