Financieel beheer

Maandelijks dient u aan uw VvE een bijdrage te betalen. Dit bedrag is afgesproken tijdens een Algemene Ledenvergadering. Wij adviseren u graag of het afgesproken bedrag kostendekkend is en of u voldoende reserveert voor toekomstig onderhoud. U voorkomt zo dat er geen budget is voor reparaties of onderhoud. ComplexWonen VvE beheer neemt ook het innen van de maandelijkse bijdrage op ons. U hoeft uw buren dan niet meer aan te spreken op achterstallige betalingen, dit komt de onderlinge relatie ten goede.

Enkele taken die wij voor u kunnen verrichten op het gebied van financieel beheer:

  • het incasseren van de verschuldigde bijdrage van de appartementseigenaren
  • het administreren en betalen van alle voor rekening van de VvE komende kosten
  • het signaleren en bewaken van achterstanden in de betalingen
  • het beheren en administreren van bankrekening(en) van de Vereniging
  • het maken van de jaarstukken over het verstreken boekjaar, de exploitatierekening en de balans
  • het opstellen van een concept begroting
  • het aanleveren van de jaarstukken aan de kascommissie

Actief debiteurenbeheer

Doordat wij actief toezien op de betalingen van de maandelijkse VvE bijdragen, kunnen wij achterstanden tijdig signaleren. Het kan natuurlijk voorkomen dat een betaling een keer vergeten wordt, maar wanneer een betalingsherinnering of een aanmaning niet tot het gewenste resultaat leiden treden wij kordaat op.

ComplexWonen VvE beheer voert een actief incassobeleid, wij hebben een vaste samenwerking met Incassospecialist & Gerechtsdeurwaarder BoitenLuhrs, indien het noodzakelijk is de vordering uit handen te geven.