Diensten

Administratief beheer

Onder het administratief beheer vallen de organisatorische aspecten. Denk hierbij aan het verzekeren en het voldoende verzekerd houden van het complex, het bijhouden van de ledenadministratie, het beantwoorden van vragen van de leden, verstrekken van informatie aan de notaris bij verkoop van een appartement, het organiseren van de jaarlijkse algemene leden vergadering, het verspreiden van de notulen.

Financieel beheer

Maandelijks dient u aan uw VvE een bijdrage te betalen. Dit bedrag is afgesproken tijdens een Algemene Ledenvergadering. Wij adviseren u graag of het afgesproken bedrag kostendekkend is en of u voldoende reserveert voor toekomstig onderhoud. U voorkomt zo dat er geen budget is voor reparaties of onderhoud. ComplexWonen VvE beheer neemt ook het innen van de maandelijkse bijdrage op ons. U hoeft uw buren dan niet meer aan te spreken op achterstallige betalingen, dit komt de onderlinge relatie ten goede.

Technisch beheer

De laatste jaren zien we dat gebouwen steeds complexer worden. Hierdoor wordt het technisch beheer steeds ingewikkelder. De basis voor ons technisch beheer is uw meer jaren onderhoudsplan (MJOP). Indien nodig kunnen wij voor u een degelijk plan op laten stellen. Regelmatig wordt het plan geƫvalueerd en zo nodig aangepast, hierdoor blijft het MJOP de basis voor het planmatig onderhoud. Storingen en andere onderhoudsklachten worden op deze wijze zoveel mogelijk voorkomen.