Welkom bij ComplexWonen VvE beheer

ComplexWonen VvE beheer is een onafhankelijke professionele bestuurder /  VvE beheerder. Ons werkgebied beslaat de provincies Drenthe en Groningen. Wij hebben ruime ervaring in het beheren/ besturen van VvE’s.
Ons streven is om zoveel mogelijk aan de specifieke wensen van de Vereniging van Eigenaren tegemoet te komen. Hiervoor leveren wij in overleg met u maatwerk.

Het beheer van VvE’s is vaak ondergebracht bij een woningcorporatie, een administratie- of een makelaarskantoor. Wij zijn van mening dat een Vereniging van Eigenaren beter af is bij een gespecialiseerde VvE beheerder.
ComplexWonen VvE beheer heeft zowel op administratief, financieel als op technische gebied alle expertise in huis.

Iedere eigenaar beschikt over een eigen persoonlijke “eigenaren”pagina, hierin is alles te vinden met betrekking tot de VvE.

Uw deskundige in VvE beheer

De wens van iedere appartementseigenaar is wonen zonder problemen. Om dit te realiseren is een goed functionerende (actieve) Vereniging van Eigenaren nodig.
Goed beheer van het gemeenschappelijk bezit kost veel tijd en moeite en vergt deskundigheid op het gebied van administratie, planning en technisch inzicht.
ComplexWonen VvE beheer zorgt voor de borging van continuïteit, vakkundig administratief, financieel- en technisch beheer maar bovenal voor onafhankelijkheid.
ComplexWonen VvE beheer draagt zorg voor kwalitatief goed beheer op zowel bestuurs- als technisch niveau zodat eigenaren zich bezig kunnen houden met datgene waarvoor zij een appartementsrecht hebben gekocht: prettig wonen met de zekerheid dat financiën en onderhoud in VvE-verband adequaat worden bijgehouden.
Het beheer wordt uitgevoerd op basis van betrokkenheid en nauwe samenwerking met het bestuur.

Waarom een VvE beheerder

Het beheren van een Vereniging voor Eigenaars is geen klusje voor tussendoor. Het goed bijhouden van zaken zoals, een meer jaren onderhoudsplan, het innen van bijdragen, uitvoering geven aan besluiten, de financiële administratie etc., kost u als vrijwilliger behoorlijk veel tijd.
Daarnaast is de kans groot dat u bij de uitvoering van de werkzaamheden als bestuurder, niet meer gezien wordt als eigenaar, met het zelfde belang. Maar als bestuurder met alleen maar controlerende en corrigerende werkzaamheden. Het beeld zou kunnen ontstaan dat u als eigenaar meer bevoegdheden binnen de VvE zou hebben. Dit is natuurlijk niet het geval.
Een beheerder is geen eigenaar en heeft dus geen enkel belang, deze wordt ingehuurd met bijvoorbeeld de opdracht de VvE bijdrage te innen. Middels een mandaat (besluit tijdens de ALV) kan de beheerder gemandateerd worden in overleg met het bestuur een incassotraject op te starten bij een lid mocht deze langere tijd de maandelijkse bijdragen niet betalen. Alle communicatie loopt dan via de beheerder, u als bestuurslid wordt niet actief persoonlijk betrokken bij het innen van de vordering. De kans dat de het betreffende lid bij u verhaal komt halen, wordt hierdoor verkleind.
Voor een buitenstaander is het vaak gemakkelijker moeilijke zaken (dossiers) op te lossen dan als buren onderling.

Waarom ComplexWonen

Het feit dat u lid bent van een VvE duidt erop dat u niet de enige eigenaar bent van het pand. Elke VvE dient een ledenadministratie te voeren, een jaarlijkse vergadering te houden, onderhoud te plegen, een begroting te hebben, het gebouw afdoende te verzekeren, onderhoudscontracten af te sluiten, et cetera. Ook dienen storingen en gebreken tijdig gesignaleerd en opgelost te worden.
ComplexWonen VvE beheer heeft door de jaren heen een aantal vaste en betrouwbare leveranciers om zich heen verzameld.
Wanneer u bijvoorbeeld uw appartementsrecht wilt verkopen zal de notaris bij de bestuurder informeren of de betreffende eigenaar betalingsachterstanden heeft, wat de stand van het reservefonds is en welk aandeel de huidige eigenaar heeft, de begroting van het betreffende jaar, et cetera.
Wanneer u ervoor kiest om het beheer uit te besteden aan ComplexWonen VvE beheer heeft u één contactpersoon die al deze gegevens administreert en beschikbaar heeft.

Werkgebied

ComplexWonen VvE beheer richt zich op de Verenigingen van Eigenaren in de provincies Drenthe en Groningen.