Modelreglementen

 

Het ontstaan van de modelreglementen

Het splitsingsreglement is er niet voor niets gekomen. Vóór september 1972 werden er door het notariaat aan de hand van de wet zelf splitsingsakten opgesteld. De door het notariaat volgens het Burgerlijk Wetboek opgestelde splitsingsakten leidde voor de (aspirant) kopers nog al eens tot onleesbare onuitlegbare akten. Dit leidde tot veel verwarring, onbegrip en onenigheid onder de appartementseigenaars.

Vooral het regelen van het onderhoud riep voor de eigenaars veel vragen op. Wat was voor rekening van de VvE en wat niet. Men kwam er niet uit waardoor het onderhoud van het gebouw niet of niet op tijd tot stand kwam. De roep tot standaardisatie vanuit de doelgroep was er. Uiteindelijk heeft het broederschap der notarissen er voor gezorgd dat de bepalingen vanuit de wet zijn vastgelegd in een modelreglement van splitsing. Het modelreglement is een bron document bij een akte van splitsing (de splitsingsakte).

Deze bepalingen zijn voor het eerst vastgelegd in het reglement van splitsing in appartementsrechten van september 1972, vastgesteld in februari 1973.

Dit heeft er voor gezorgd dat er standaardisatie in de chaos van de splitsingsakten kwam. Zij werden hierdoor beter leesbaar (lees logischer en begrijpelijker). Het reglement heeft een logische indeling met vaste artikelnummers waarbij sommige artikelen nog een stukje invulling behoeven.

Ongeveer iedere 10 jaar worden er wijzigingen in de wetboeken doorgevoerd. Indien deze wijzigingen ook betrekking hebben op het appartementsrecht dan moeten deze ook in de reglementen doorgevoerd worden. Naar aanleiding daarvan zijn er inmiddels 5 reglementen van Splitsing in appartementsrechten namelijk; 1972, 1973, 1983, 1992, 2006

 

Hier vindt u de verschillende model reglementen

Modelreglement 1972
Modelreglement 1973
Modelreglement 1983
Modelreglement 1992
Modelreglement 2006
Om deze documenten te kunnen lezen heeft u Adobe reader nodig, klik op het Adobe icoon om het te downloaden
  adobe-reader-icon