Verplicht bijeenkomen

Voor het eerst in Nederland moet een Vereniging van Eigenaren (VvE) die slecht functioneert verplicht bijeenkomen. Dat is door de rechter bepaald en is een gevolg van de nieuwe Machtigingswet die vorig jaar van kracht werd. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid bij de kantonrechter een verzoekschrift in te dienen en is een extra middel om goed onderhoud af te dwingen. De leden van de bewuste VvE- in de Schilderswijk – hebben inmiddels met de gemeente Den Haag vergaderd met het resultaat dat er verregaande afspraken zijn gemaakt over onderhoud.

Effectieve maatregel

Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting, Integratie) is enthousiast: “Deze maatregel is vooral effectief bij verenigingen waarvan een gedeelte van de eigenaren wel graag met het onderhoud aan de slag wil, maar een ander gedeelte een goed functionerende vereniging belemmert. Sommige huizenbezitters hebben gewoon een zetje nodig. Dit is een krachtig middel dat we vaker in zullen zetten als dat nodig is. Ik ben blij dat deze VvE nu actief is, dat is goed voor de wijk. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij een goed onderhouden woning.”

Gemeente Den Haag maakt als eerste gebruik

De gemeente Den Haag maakt als eerste gebruik van de zogenaamde Machtigingswet. De Rechtbank Den Haag heeft op 18 februari 2014 de eerste uitspraak op basis van deze wet in Nederland gedaan. In de uitspraak staat dat de gemeente een vergadering mag uitschrijven en dat ze voorstellen over het beheer en het opstellen van een onderhoudsplan mag doen. Ook mag de gemeente de vergadering (laten) voorzitten.

De meeste VvE’s

Den Haag heeft de meeste VvE’s van Nederland. Meer dan 100.000 van de woningen in Den Haag maken deel uit van een VvE. De Haagse VvE balie vervult een belangrijke rol in het realiseren van de ambitie om steeds meer slapende VvE’s actief te maken en huiseigenaren te overtuigen dat het loont hun woningen goed te onderhouden en duurzamer te maken. Het faciliteren, adviseren, informeren en organiseren van de eigenaren staat hierbij centraal. De afgelopen vijf jaar zijn ruim 1800 VvE’s actief gemaakt.